fbpx

MEJVY s.r.o.
Sídlo : Újezd 2, 789 85 Mohelnice

Obecné zásady objednávky
Odběratel odesláním (potvrzením) své objednávky společnosti MEJVY s.r.o. se zavazuje respektovat naše obchodní podmínky. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na našich webových stránkách www.mejvy.eu a jsou součástí našeho aktuálního objednávkového formuláře.

Odběratel se zavazuje zkontrolovat správnost zboží v objednávce a učinit potvrzení objednávky emailem, nebo jinou elektronickou formou. Předmětem kontroly objednávky jsou veškeré fakturační údaje, druh zboží, počet, velikost, barva. Velikost zboží je odběratel povinen zkontrolovat pomoci tabulek velikostí, která je součástí informací o každém zboží uvedeném na eshopu či webech dodavatelů. V případě, že zákazník nedohledal tabulky velikostí a není tak schopen z jakéhokoli důvodu ověřit správnou velikost, musí o tom informovat dodavatele písemnou formou – ideálně odpovědí na email. Potvrzením objednávky odběratelem, se stává závaznou. V případě, že odběratel požaduje výrobek doplnit výšivkou, potiskem, či jinou aplikací měnící charakter, tvar, barvu, či vzhled výrobku, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že na reklamace z důvodu objednávky nevhodné velikosti nebude brán zřetel a nebude jí vyhověno.

Platební a dodací podmínky

Na základě Vámi zaslaného potvrzení objednávky Vám vytvoříme a zašleme výzvu k platbě. U zakázek do 5000Kč bez DPH požadujeme úhradu předem ve výši 100%, nad 5.000Kč bez DPH ve výši 50% zálohy z celkové objednávky. MEJVY s.r.o. je oprávněna požadovat zálohu až ve výši 100% z objednávky. Objednávka bude zpracována a odeslána do čtrnácti dnů od data připsání peněžních prostředků na bankovní účet MEJVY s.r.o.. V případě že nemůžeme dodání zboží dodržet např. z důvodu absence zboží na skladě dodavatele, jsme povinni odběratele bez zbytečného odkladu informovat a dohodnout se na pozdějším termínu dodání, případně zrušením celé objednávky ze strany odběratele. Zboží je odesíláno přepravcem, kterého volí dodavatel. Odběratel má povinnost si zboží převzít. V případě, že tak neučiní a zboží bude navráceno zpět dodavateli, ten bude informovat odběratele a dohodne se s ním na dalším způsobu doručení. Náklady na opětovné doručení zboží bere na sebe odběratel.

Cenová kalkulace

Odběratel odsouhlasením této objednávky souhlasí s tím, že konečná faktura se od této cenové nabídky v objednávkovém listu může lišit maximálně o 10% z důvodu komplikací ve výrobě, které nemůžeme předvídat. Odběratel výslovně souhlasí s možným navýšením ceny a bude ji akceptovat. V případě navýšení ceny o více jak 10% musí odběratel s takovouto změnou písemně souhlasit.

Souhlas s marketingem

Společnost nabízí možnost odběru novinek pomocí elektronické pošty. Zákazník (subjekt údajů) má možnost udělit souhlas se zasíláním těchto novinek. Souhlas zákazník uděluje na dobu 7 let. Souhlas je možné kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz v zápatí emailu nebo kontaktováním na uvedených kontaktech. Novinky emailem jsou taktéž zasílány stávajícím zákazníkům na základě oprávněného zájmu proti kterému je možné podat námitku vůči zpracování.

Prohlášení o ochraně soukromí

MEJVY s.r.o. IČ 07267118 se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí.MEJVY s.r.o. se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. § 1730 NOZ, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zabezpečení osobních údajů

MEJVY s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. MEJVY s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online či jiným způsobem.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje

MEJVY s.r.o. na svých stránkách www.mejvy.eu zveřejňuje informace o produktech a službách, které nabízí. Dále stránky obsahují informace o kontaktech na naší společnost, základní údaje o naší společnosti, návod jak pracovat s těmito stránkami, atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří přístup k odběru newsletteru nebo vstup do Eshopu a vyplnění poptávkových formulářů a rezervací.

Odběratel potvrzením objednávky uděluje souhlas pro MEJVY s.r.o. s umisťováním fotografií výrobku a obsahu objednávky za účelem propagace práce společnosti MEJVY s.r.o. Propagace bude probíhat na webu www.mejvy.eu, www.mejvy.cz, www.facebook.com, Twitter, Instagram a podobných. V případě že odběratel nesouhlasí s marketingem, musí jej písemně odvolat na email společnosti MEJVY s.r.o. a to na email info@mejvy.eu. Zákaz marketingu vzniká bezodkladně, nejpozději však 3 pracovní dny po doručení tohoto oznámení odběratelem. Dodavatel nebere odpovědnost za jakékoli škody a právní dopady způsobené odběrateli umístěním fotografií a informací za účelem marketingu a propagace MEJVY s.r.o.

Údaje, které shromažďujeme

MEJVY s.r.o. provozuje stránky na kterých můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů a newsletterů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce. Poskytujeme vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali.

Proč tyto údaje shromažďujeme

MEJVY s.r.o. bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

MEJVY s.r.o. získává váš souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

Použití textových souborů cookies

Správci údajů a účely zpracování osobních údajů / právní základ:

Společnost MEJVY s.r.o. je správce údajů v souvislosti s používáním tzv. cookies a jiných obdobných technologií zpracovávajících uživatelská data na všech (sub-)doménách na internetových stránkách www.mejvy.cz, www.mejvy.eu.

Cookies jsou malé textové soubory ukládané na Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.) v případě, že navštívíte naše internetové stránky. Textové soubory cookies nezpůsobí ve Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. V textovém souboru cookie jsou ukládány informace vznikající vždy v souvislosti se specificky používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom tímto způsobem přímo získali informace o Vaší totožnosti.

Použití textových souborů cookies a jiných technologií za účelem zpracování uživatelských dat slouží   – dle kategorie textových souborů cookies, resp. jiných technologií – k těmto účelům:

 • Technická nezbytnost: V tomto ohledu se jedná o textové soubory cookies a obdobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naše služby (např. v zájmu správného zobrazení našich internetových stránek / Vámi požadovaných funkcí, pro účely ukládání informací týkajících se Vašeho přihlašování při zalogování, pro účely ukládání položek do košíku při nakupování online apod.).
 • Preference: Pomocí těchto technik můžeme v zájmu komfortního používání našich internetových stránek zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference. Na základě Vašich nastavení např. můžeme zobrazit naše internetové stránky v jazyce, který Vám nejlépe vyhovuje. Kromě toho tímto způsobem zamezíme tomu, abychom Vám zobrazovali výrobky, které např. nejsou ve Vašem regionu k dispozici.
 • Statistika: Tyto techniky nám umožňují vyhotovovat anonymizované statistiky používání našich služeb, které nám následně pomáhají vytvářet takový obsah stránek, jenž vyhovuje potřebám jejich návštěvníků. Díky tomu můžeme například určit, jakým způsobem bychom mohli modifikovat naše internetové stránky tak, abychom ještě více vyšli vstříc zvyklostem uživatelů našich stránek.
 • Marketing: Díky tomu Vám můžeme zobrazit obsahy, které odpovídají Vašim preferencím a vycházejí z analýz Vašeho uživatelského chování. Vaše uživatelské chování lze přitom vyvodit i z návštěvy různých internetových stránek, prohlížečů či koncových zařízení dle ID uživatele (jedinečný identifikátor).

V rámci používání textových souborů cookies a podobných technik v souvislosti se zpracováním uživatelských dat dochází v závislosti na nastaveném účelu ke zpracování zejména níže uvedených druhů osobních údajů:

Technická nezbytnost

 • Vstupy uživatele (údaje zadané uživatelem) za účelem zapamatování zadaných údajů, a to i v rámci navštívených substránek (např., výběr Vámi preferované prodejny ve vyhledávači prodejen);
 • Autentifikační data pro účely identifikace uživatele po přihlášení, aby bylo možné získat přístup k autorizovaným obsahům při dalších návštěvách (např. přístup k zákaznickému účtu);
 • Události relevantní z hlediska zajištění bezpečnosti (např. detekce často nezdařených pokusů o přihlášení);
 • Údaje pro zobrazení multimediálních obsahů (např. přehrání (produktových) videí zvolených uživatelem).

Preference:

 • Nastavení adaptace uživatelské plochy, která není provázána s trvalou identifikací (např. aktivní výběr jazyka nebo konkrétní zobrazení dotazů při vyhledávání nebo map ve vyhledávači prodejen).

Statistika:

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek obsahují zejména:
  • typ/verzi prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • adresu URL odkazovatele (referrer-URL) (odkaz na předchozí webovou stránku),
  • identifikační číslo přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas požadavku serveru,
  • individuální ID uživatele a
  • události (events) vyvolané na příslušných internetových stránkách (surfování).
 • IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele sloučíme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost.

Marketing

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek. To zahrnuje zejména:
  • IP adresu,
  • individuální uživatelské ID;
  • potenciální produktové zájmy,
  • události (events) vyvolané na internetových stránkách (surfování).
 • IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele sloučíme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost. ID uživatelů a s tím související uživatelské profily sdílíme příp. prostřednictvím poskytovatelů internetových sítí s třetími osobami.

Právním základem pro použití textových souborů cookies v souvislosti s preferencemi, statistikou a marketingem a s obdobnými technologiemi je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro použití technicky nezbytných textových souborů cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. Vaše osobní údaje zpracováváme v zájmu poskytování našich služeb v rámci vyjednávání o smlouvě, resp. v rámci provedení smlouvy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

MEJVY s.r.o.

se sídlem Újezd 2, 78985 Mohelnice

identifikační číslo: 072 67 118

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75104

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mejvy.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MEJVY s.r.o., se sídlem Újezd 2, 78985 Mohelnice, identifikační číslo: 072 67 118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75104 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „ kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mejvy.eu (dále jen „ webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží kontaktuje kupující společnost MEJVY s.r.o. formou emailu, telefonicky, messengeru, nebo jiného komunikačního toku. Na základě dohody s MEJVY s.r.o. vystaví společnost kupujícímu objednávku, kde Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží, velikost, barva, počet, cena),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky kupujícímu jsou kupujícím dodány kontaktní údaje a nacionále nutné pro vyplnění objednávky. Současně s objednávkou může kupující zaslat zálohovou fakturu s uvedenými parametry z objednávky a způsobem platební transakce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, což ztvrzuje úhradou částky dle zálohové faktury. V případě zjištění chyby kupujícím je nutné prodávajícího o této chybě bezodkladně informovat a ten je povinen sjednat nápravu.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za potvrzení objednávky ze strany kupujícího je taktéž považována úhrada zálohové faktury.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (objednávky a zálohové faktury) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (vždy po dohodě s prodávajícím):

a.) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b.) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201468899/2010, vedený u společnosti FIO banka (dále jen „ účet prodávajícího“);

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od vystavení faktury, není-li uvedeno na faktuře jinak. Tímto není dotčena možnost prodávajícího požadovat s potvrzením objednávky zálohu ve výši až 100% z kupní ceny, kterou je na základě zálohové faktury kupující povinen zaplatit do 5ti pracovních dnů, není-li na faktuře stanoveno jinak. Při nesplnění může prodávající brát objednávku jako neplatnou a tímto ji stornovat. O stornování faktury bude kupující informován emailem, nebo komunikačním tokem, který pro komunikaci s prodávajícím při objednávce zvolil.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat s jinou slevou či poukazem.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, nebo ústní dohody, kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online formou EET; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal .

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mejvy.eu.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dárek je taktéž možné evidovat jako položku ve faktuře.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7. Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměry, gramáž a/nebo srážlivost Zboží doručeného na základě Kupní smlouvy, rozpor s Kupní smlouvou do výše ± 5% hodnoty uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi a o hodnoty ± 7% uvedené v Kupní smlouvě, odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 3 stupně na stupnici šedi v případě produktů Piccolio. Důvodem k reklamaci není dále případ, pokud stanovené hodnoty poměru vláken u směsných produktů dosahují odchylky ± 3% uvedených v Kupní smlouvě.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně případných nákladů spojených s dodáním zboží dle objednávky, nebo kupní smlouvy.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mejvy.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Identifikační a kontaktní údaje správce 

MEJVY s.r.o.IČO 07267118, DIČ CZ07267118, se sídlem Újezd 2, 789 85 Mohelnice, podnikající jako právnická osoba s ručením omezeným, dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost je možné kontaktovat na emailu info@mejvy.eu nebo telefonním kontaktu +420 739 015 065.

8.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.3. Zásady zpracování osobních údajů

Společnost dodržuje následující zásady:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
 • Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
 • Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
 • Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
 • Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

8.4. Způsoby zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci našeho elektronického obchodu. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.

8.5. Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Kategorie zpracovatelů jsou dopravní společnosti, bankovní ústavy a platební systémy, účetní společnost.

Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.

9. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Příjem a zpracování objednávek, příjem poptávek

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při objednávce nebo poptávce zboží nebo služeb přímo od subjektu údajů.

Údaje, které objednávající vyplňuje jsou jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČO a DIČ (v případě fyzických osob podnikajících), dodací adresa a kontaktní údaje (telefon, email).

Souhlasem s obchodními podmínkami (kupní smlouvou) a odesláním objednávky společnost zpracovává nezbytné osobní údaje na základě žádosti subjektu údajů k plnění smlouvy.

Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (přepravci za účelem dodání zboží, platební bráně za účelem přijetí platby), a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví).

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám – orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. EET, zvláštní šetření v souladu s právem).

Přepravce a způsob platby si objednávající volí z dostupných možností při zadání objednávky. Aktuální seznam přepravců a možností plateb je uveden v obchodních podmínkách.

Osobní údaje vyplněné při objednávce jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je nařízena na 10 let. Údaje objednávky jsou uchovávány po dobu nutnou pro případné reklamační řízení.

9.2. Registrace uživatele

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při dobrovolné registraci uživatele přímo od subjektu údajů.

Údaje, které objednávající vyplňuje jsou jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČO a DIČ (v případě fyzických osob podnikajících), dodací adresa a kontaktní údaje (telefon, email).

Zpracování osobních údajů v rámci registrace je na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů, který registraci vytváří.

Osobní údaje slouží pouze k zjednodušení procesu objednání formou předvyplňování údajů ve formuláři objednávky.

Souhlas je kdykoliv možné odvolat a po přihlášení do profilu registraci zrušit. Zrušením registrace není dotčeno zpracování osobních údajů k plnění právních povinností.

9.3. Odběr novinek emailem

Společnost nabízí možnost odběru novinek pomocí elektronické pošty. Zákazník (subjekt údajů) má možnost udělit souhlas se zasíláním těchto novinek. Souhlas zákazník uděluje na dobu 3 let. Souhlas je možné kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz v zápatí emailu nebo kontaktováním na uvedených kontaktech. Novinky emailem jsou taktéž zasílány stávajícím zákazníkům na základě oprávněného zájmu proti kterému je možné podat námitku vůči zpracování.

9.4. Identifikace uživatele na webových stránkách

Společnost používá cookies na webových stránkách pro zajištění funkčnosti (ukládání obsahu košíku, přihlášení uživatele a uživatelský profil) tzv. technické cookies.

Společnost užívá cookies také spolu se zaznamenáváním IP adres k identifikaci uživatele k zabezpečení elektronického obchodu (zabezpečení IT systému, prevence podvodů) za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

Cookies třetích stran jsou používány k přizpůsobování obsahu a měření reklamy na základě oprávněných zájmů správce. Omezit používání cookies třetích stran lze v nastavení prohlížeče.

9.7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k osobních údajům – správce na základě žádosti vydá potvrzení zda a jaké osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovány a jakým způsobem (dle článku 13-15). Žádost o poskytnutí informací je zdarma, opakovaná žádost může být zpoplatněna administrativním poplatkem. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
 • právo na opravu – správce je povinen opravit bez zbytečného odkladu nepřesné a neúplné informace o subjektu údajů (dle článku 16)
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – správce je povinen bez zbytečného odkladu smazat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a nejsou již potřeba pro dané účely zpracování (dle článku 17)
 • právo na omezení zpracování – správce je povinen omezit zpracování osobních údajů v případě kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování ale subjekt údajů požaduje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, do doby ověření oprávněnosti námitky vůči zpracování (dle článku 18)
 • právo na námitku vůči zpracování – subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a nejsou zpracovány na základě souhlasu, v případech zpracování na základě oprávněného zájmu správce či proti zpracování automatizovanými prostředky (dle článku 21)
 • právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo na přenos osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (dle článku 20)
 • právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas. Podrobnosti jsou uvedeny v předchozích bodech zpracování osobních údajů (dle článku 7).
 • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost na domnělé porušení nařízení GDPR (dle článku 77). Kontakty na místní dozorový Úřad na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách www.uoou.cz

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem .

10.2. Volbou práva dle čl. 10.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Újezd 2, 789 85, Mohelnice, adresa elektronické pošty info@mejvy.eu, telefon 774905966.

V Mohelnici dne 1.1.2018

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE.